Ürünler

Filtre

(Opsiyonel olarak kullanılabilir.)

Regülatör ile basınç-sıcaklık (MAP) sensörü arasına monte edilir. 10 mikron hassasiyetinde filtreleme yapar.