Ürünler

MAP

Basınç-Sıcaklık Sensörü (MAP)

Tek kademelidir. Gaz selenoid valfi akuple edilebilir veya ayrıca kullanılabilir. 110 kw'a kadar rahatlıkla kullanılabilir. Gönderilmeden önce defalarca test edilmiştir.